Leergang Het Politieke Handwerk

 

Deze leergang bestaat uit drie modules en wil nieuwe raadsleden een grondige voorbereiding en ondersteuning bieden voor het werk in de gemeenteraad.

In de eerste module ligt de nadruk op een verkenning van de wereld van de lokale politiek. De tweede module gaat in op effectief communiceren en in de derde komt het beïnvloeden van de politieke besluitvorming aan de orde.

 

Leerdoelen module 1

Het vergroten van je inzicht in jouw rol en positie als raadslid in het huidige politieke systeem.

Het vergroten van inzicht in het politieke krachtenveld: wie zijn je medespelers, zowel binnen als buiten de  raad? Wat is hun rol en positie, wat zijn hun belangen en verwachtingen? Hoe ga jíj daarmee om?

Kennismaking met de instrumenten van het raadslid, zoals moties, interpellaties, e.d.

 

Leerdoelen module 2

In deze module ligt het accent op de communicatieve kant van het raadswerk.

Je leert hoe je de resultaten van je eigen politieke optreden kunt beïnvloeden door je presentatie en de manier waarop je met andere raadsleden, ambtenaren en inwoners omgaat.

Raadsleden zijn voortdurend bezig met communiceren: in de raadsvergadering, tijdens een interview, in contacten met de achterban, maar ook met maatschappelijke organisaties en buurtbewoners. Bij elke vorm van communicatie wordt de effectiviteit niet alleen door de zender, maar vooral door de ontvanger bepaald. Voor jou betekent dit, dat je je moet verdiepen in je gesprekspartners en dat je je strategie op hen moet afstemmen.

Je krijgt, op basis van de theorie, concrete handvatten aangereikt in de vorm tips en rollenspellen.

 

Leerdoelen module 3

Hier worden onderhandelingsstrategieën en de beïnvloeding van de politieke besluitvorming behandeld.

Je leert hoe je de strategische vaardigheden uit de eerste module kunt combineren met de communicatieve van de tweede.
De theorie blijft beperkt en er wordt vooral geoefend en toegepast in concrete praktijksituaties, bij voorkeur door jullie ingebracht.

 

Je investering

Dat is €797,- pp  (incl. accomodatie en maaltijden, excl. btw en overnachting) voor het hele traject.

In overleg is het mogelijk om afzonderlijke modules af te nemen. 

 

 

Na deze leergang heb je de volgende competenties en vaardigheden verbeterd:

  1. communiceren: je weet hoe je je ideeën en je boodschap helder, vlot en begrijpelijk over kunt brengen en de aandacht van je publiek kunt vasthouden;
  2. initiatief nemen: je kunt proactief reageren en zaken in gang te zetten;
  3. omgevingsbewustzijn: je reageert alert op van belang zijnde, externe ontwikkelingen;
  4. onderhandelen: je weet hoe partijbelangen te behartigen en overeenstemming te bereiken met behoud van wederzijds respect;
  5. meningsvorming: je kunt informatie vanuit verschillende hoeken zorgvuldig afwegen a.d.h.v. relevante criteria en op basis hiervan tot een afgewogen oordeel komen;
  6. overtuigingskracht: je oefent invloed uit op de ideeën en standpunten van je opponenten door  overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact;
  7. plannen en organiseren: je vertaalt doelstellingen in concrete activiteiten, je weet je raadsinstrumenten strategisch in te zetten en je houdt je aan een bepaalde tijdsplanning;
  8. samenwerken: je handelt vanuit het gemeenschappelijk belang en je levert jouw bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat.

Tijdens elke module krijg je een syllabus met  theorie en achtergrondinformatie. Tussen de modules door heb je de mogelijkheid om via internet, in een besloten leeromgeving, contact te onderhouden met je mede cursisten en de trainer, voor vragen en adviezen.

 

De cursus vindt plaats in Haarlem e.o.

 

Het minimale aantal deelnemers is acht en het maximale twaalf.

De leergang beslaat in totaal vijftien dagdelen.

Twee weekenden van 5 dagdelen (met overnachting) en twee zaterdagen van elk twee lange dagdelen van 10.00 uur tot 20.00 uur (incl. lichte maaltijd om 17.30 uur).

 

 

Wat een klant ervan zegt.

Voortman, Linda
Lid GroenLinks in de Tweede Kamer

Toen ik als 22-jarige student tot mijn verrassing gekozen werd in de Groninger gemeenteraad heb ik veel gehad aan de cursus voor nieuwe GroenLinks-raadsleden. Anita de Jong was de cursusleider.
Met een divers programma liet ze ons kennismaken met alle facetten van het raadswerk. Anita weet door haar eigen ervaring als raadslid wat er allemaal voorbij komt zowel voor als achter de schermen. Tegelijkertijd is het mooie van Anita ook dat ze niet zegt ‘je moet het zo doen’, maar juist veel ruimte geeft om erachter te komen welke aanpak bij je past. Wanneer je iets niet direct begrijpt is Anita met geduld en humor in staat je verder te helpen.
Door de cursus heb ik me het raadswerk snel eigen kunnen maken. En daar heb ik in mijn huidige werk als kamerlid ook weer profijt van gehad.
Daarom beveel ik Anita van harte aan.

 

meer informatie?