conflicten bieden een kans op vernieuwing

 Mediation is conflictbemiddeling met behoud van de relatie.

Waar gehakt wordt vallen spaanders, oftewel: conflicten horen erbij. Teams worden immers vaak gevormd op basis van deskundigheden van de mensen en niet op grond van de onderlinge ‘chemie’. Conflicten kunnen een bron van vernieuwing zijn als ze goed worden gehanteerd. Ze mogen echter niet de communicatie onherstelbaar verstoren of mensen gefrustreerd achterlaten.

 

horen is nog geen luisteren
horen is nog geen luisteren

Inzet van mediation betekent het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. Doel is de communicatie en het vertrouwen in relaties te verbeteren en een win-win-situatie te bereiken. Centraal hierbij staan de belangen van de partijen en de toekomst – niet de formele standpunten en het verleden.

Ik ben geschoold mediator en gespecialiseerd in conflicten binnen politieke fracties. Omdat elk team weer anders is, is conflictbemiddeling vooral maatwerk. Voorafgaand aan het bemiddelingsproces vindt altijd een intake plaats waarbij iedereen persoonlijk zijn/haar positie binnen de conflictsituatie kan toelichten. Gemiddeld zijn 3 á 4 sessies voldoende om tot resultaat te komen. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid voor een of meer terugkomdagen.
 

Aanmelden kan hier

Vaak gebeurt het dat een team komt met de vraag voor een teambuildingssessie, of heidag zoals het soms wordt genoemd. Tijdens deze teambuilding komt een achterliggend conflict boven water dat de samenwerking ernstig kan belemmeren. Het manifest worden van een dergelijk conflict leidt er dan regelmatig toe om over te gaan tot conflictbemiddeling.

 

Naast conflictbemiddeling geeft ik ook trainingen in het herkennen van en omgaan met conflicten

voor fractievoorzitters. Interesse?