Ik werk met ambitieuze raadsleden die zichtbaar willen zijn voor hun kiezers en maximale invloed willen uitoefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad.

 

vergadering van de Haarlemse gemeenteraad
gemeenteraadsvergadering

 

Trainingen voor Politiek & Organisatie werkt met gemeentelijke politici met passie voor de lokale politiek.

Of je nu in de coalitie zit of in de oppositie, of je nu wethouder bent of raadslid, fractievoorzitter of commissielid, je bent oprecht betrokken bij je stad of dorp. Vanuit je eigen politieke visie pleit je voor het welzijn van de inwoners in hun woon- en leefomgeving.

 

Toch is het niet altijd even gemakkelijk om te voldoen aan alle verwachtingen.

Als raadslid heb je een veeleisende functie. Je moet goed je woordje kunnen doen en de pen kunnen hanteren. Je toont initiatief en je weet wat er speelt. Daarnaast moet je kunnen samenwerken en met de media om kunnen gaan. Je krijgt te maken met weerstanden en emoties.

Dat is nogal wat! En dan moet je ook nog verschillende belangen kunnen afwegen, daarover kunnen onderhandelen én de grote lijn vasthouden.

 

 

Herken je dit? En vind je het gek dat je soms het gevoel krijgt dat je tekortschiet?

Maar gelukkig hoef je niet perfect te zijn. Elk raadslid heeft sterke en zwakke punten. Dus jij ook. Natuurlijk kun je aan de slag gaan met het verbeteren van je zwakke kanten, maar het is veel effectiever om je sterke kanten te benutten en te verbeteren. Zoek je eigen persoonlijke stijl en perfectioneer die.

 

 

Ik kan je helpen om een zichtbaar en invloedrijk raadslid te worden.

Ook als je worstelt met onderstaande kwesties. 

 

Nog steeds kom je tijd te kort om alle stukken te lezen die je op je bordje krijgt.

Daardoor ben je onzeker over je inbreng in de raad en laat je je  overdonderen door de schijnbaar zo deskundige bijdrage van je collega raadslid. Hoe kan je er voor zorgen dat je hier niet zo door beïnvloed wordt? Je neemt je voor om een volgende keer nog eerder met het lezen van je stukken te beginnen en er nog meer tijd aan te besteden. Dan maar ten koste van dat werkbezoek. Maar is dat wel de oplossing?

 

Terwijl jij aan het woord bent neemt het geroezemoes in de zaal hand over hand toe.

Het zweet breekt je uit.Je voelt dat niemand meer luistert. Je gaat steeds sneller spreken en raffelt je betoog af. Het gaat uit als een nachtkaars. Volgende keer beter? Ja, maar hoe?

 

De eerste termijn is voor jou geen probleem. Je hebt je verhaal goed in je hoofd en als je het woord krijgt steek je zelfbewust van wal.

Tot dat een van je collega raadsleden je in de rede valt. Met een grap heeft hij ook nog de lachers op zijn hand. Je concentratie is weg en je raakt de draad van je verhaal kwijt. Je vraagt je af hoe je die lastige interrupties kunt pareren. Het is ook telkens dezelfde die jou onderuit wil halen met zijn snedige interrupties. 

 

Een zaal vol boze inwoners die allemaal oneens zijn met het standpunt van jouw partij.

Je weet dat je geen krimp mag geven het besluit staat vast jullie zullen voor de komst van een daklozenopvang stemmen. Je ziet er ongelooflijk tegenop om het woord te voeren. Hoe zorg je ervoor om niet weggehoond te worden? Of moet je de bui maar over heen laten komen en even doorbijten?

 

Je hebt het gevoel dat je in de fractie niet serieus wordt genomen.

Je wordt regelmatig afgekapt door de voorzitter, terwijl de anderen uitgebreid aan het woord komen. En het zijn ook telkens dezelfden die hun zin krijgen als het op besluitvorming aan komt. Je vraagt je af hoe dat komt en of je wel op de goed plek zit. Hoe kom je daar achter?  

 

 

Wie hebben baat bij een samenwerking met

Trainingen voor Politiek & Organisatie?

 

Raadsleden die de ambitie hebben om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad omdat zij een visie hebben hoe de samenleving er in hun ogen uit moet zien.

 

Raadsleden die het leuk vinden om het politieke debat op het scherpst van de snede te voeren. Zij die willen dat hun betoog blijft hangen en willen leren hoe zij interrupties kunnen pareren en drogredenen herkennen.

 

Raadsleden die invulling willen geven aan hun volksvertegenwoordigende rol. Dus tijd willen overhouden om naar de inwoners te luisteren en bijeenkomsten bij te wonen van maatschappelijke organisaties. Kortom raadsleden die zichtbaar willen zijn in hun stad of dorp.

 

Fractievoorzitters die hun voorzittersrol waar willen maken zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen portefeuille. En die van de fractie een team willen maken dat goed samenwerkt, elkaar respecteert en elkaars talenten benut.

 

Raadsleden (ook beginnende) die het politieke vak willen leren en wegwijs gemaakt willen worden in alle aspecten van het raadswerk. Die hun eigen politieke stijl willen ontwikkelen en hun sterke kanten willen benutten.

 

 

Wil jij een invloedrijk en zichtbaar raadslid worden en vooral met veel plezier en passie dit werk doen?

Laat mij je hierbij helpen. 

klik hier om te zien welk aanbod bij je past.