Politiek is verslavend

 

 

Dat heb ik ondervonden toen ik jaren geleden – per ongeluk bijna – de politiek in rolde. Als oudercommissielid van de school van mijn kinderen kwam ik in contact met de lokale politiek en ik ben er nooit meer mee opgehouden.

 

De lokale politiek is mijn passie

Na ruim twintig actieve jaren in de lokale politiek als raadslid én nu alweer 30 jaar als trainer van vele lokale politici, durf ik te zeggen dat ik een door de wol geverfde ervaringsdeskundige ben.
Als bestuurslid van een lokale afdeling zat ik twee keer in een selectiecommissie voor raadskandidaten.

 

Ik weet inmiddels welke eigenschappen en vaardigheden nodig zijn om een effectief en zichtbaar raadslid te worden. Met die kennis en behulp van theoretische achtergrond informatie van een aantal opleidingen, ontwikkelde ik mijn trainingen. Ik ben in de valkuilen getrapt die je als raadslid tegen komt en heb zo mijn eigen builen opgelopen. Daar maakt ik nu dankbaar gebruik van in mijn coachingstrajecten.

 

Mijn visie op het raadswerk

 

Alles weten en kunnen is onmogelijk. Maar veel kun je leren.

Betrokkenheid en bevlogenheid vormen een prima basis.

Hoe meer je van jezelf durft te laten zien, hoe geloofwaardiger je bent. Ik houd van een open en eerlijk debat dat duidelijk de verschillen tussen de partijen blootlegt, maar ook de overeenkomsten toont. Je moet het spel leuk vinden en genieten van de publieke belangstelling. Ik zag veel collega- raadsleden stuklopen op verkeerde verwachtingen en een gebrek aan ondersteuning.

 

Effectieve politiek bedrijven en hulp vragen

Om  de soms taaie en stroperige besluitvormingsprocessen vol te kunnen houden, moet je vooral  geduldig zijn, steeds blijven hameren op hetzelfde aambeeld, soms tot vervelens toe. Geniet van het spel en de publieke belangstelling. Anders houd je het niet vol. Je mag best een beetje ijdel zijn en publiciteit prettig vinden.

 

Voorkom teleurstelling en vroegtijdig afhaken.

Leer je soms hoge verwachtingen bij te stellen. Denk niet dat je snel je idealen kunt verwezenlijken. Je hebt altijd andere partijen nodig.  Zoek naar het reëel haalbare. Ga op zoek naar overeenkomsten in plaats van de verschillen. Elkaar vliegen afvangen zonder dat je een stap verder komt, daar zit niemand op te wachten. Hard op de inhoud, zacht op de persoon, dat is je strategie. Een compromis is prima als je het maar aan je kiezer kan uitleggen. Maar… zonder je eigenheid prijs te geven!

 

Mijn motto

Openhartig, eerlijk en benaderbaar is mijn uitgangpunt. Als problemen vragen om een strategische benadering, blijf eerlijk en vriendelijk. Dat is niet altijd even makkelijk. Soms is het nodig om de lastige burger nee te verkopen. Zeg eerlijk dat je geen gehoor geeft aan zijn wensen omdat je het er niet mee eens bent.

 

Meer vrouwen in de politiek

Vrouwen-in-de-politiek leveren een ongelijkwaardige strijd…. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze een meerwaarde hebben. Helaas zijn er nog steeds te weinig actief. Om dat te veranderen heb ik speciaal voor hen een aanbod ontwikkeld. Uiteindelijk moet het toch lukken om een fifty-fifty-verdeling te realiseren. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

 

 

Mijn ideeën over hoe het politieke spel te spelen hebben hun vorm gekregen in mijn aanbod voor raadsleden.  In 2001 startte ik met mijn eigen trainingsbedrijf : Trainingen voor Politiek en Organisatie.  

 

Anita de Jong