Teambuilding

 

 

Verkiezingen kan een bron van conflicten zijn

Winst voor de een is verlies voor de ander. De nieuwe lijsttrekker is gekozen, de kieslijst is samengesteld. Maar hoe gaat het nu verder?

Samen in de campagne een lijn trekken, samen achter de lijsttrekker gaan staan?

Het klinkt eenvoudig maar is het dat ook?

Een winnaar betekent ook verliezers.  Hoe zitten de nummers twee t/m tien erbij? Ze hebben hard geknokt voor zichzelf, voor een verkiesbare plek op de lijst om hun eigen kandidatuur te verdedigen en moeten nu,  met de lijstrekker op kop, in de aanval voor de partij.

Hoe maak je die switch?

 

 

Kun je je over je teleurstelling heen zetten en loyaal met de winnaar samenwerken? Of slik je je frustraties weg en doet alsof?

Is er voldoende aandacht voor het samenwerkingsaspect binnen de nieuwe fractie en het verwerken van de teleurstelling?

Vragen die speciaal  van belang zijn binnen een politieke context. Nergens anders is binnen een team de onderlinge concurrentie zo overduidelijk aanwezig als in de politiek. Daar werkt men samen in fractieverband, maar is men ook regelmatig elkaars concurrent.  En dus is het vaak zo lastig om weer als collega’s verder te moeten. Over het algemeen wordt daar onvoldoende aandacht aan besteed.

 

Je wordt gekozen op een kandidatenlijst door de leden van jouw partij. Je directe concurrenten willen net als jij op een verkiesbare plek, dus je profileert je ten opzichte  van de ander.

Eenmaal op die lijst, kan je nog door een collega met voldoende voorkeurstemmen gepasseerd worden, zodat jij net buiten de boot valt. Sommigen voeren een persoonlijke campagne. Wat ze niet altijd in dank worden afgenomen. Het gaat namelijk altijd ten koste van de anderen.

Heb je uiteindelijk je zetel veroverd dan worden de functies, verdeeld, zoals de fractievoorzitter en wethouders. En als je daarvoor ambities hebt moet er weer geknokt worden om boven te komen drijven.

 

Tussen de vierjaarlijkse verkiezingen door  kunnen zich ook nog situaties voordoen waarbij er opnieuw gekozen moet worden en functies verdeeld. Een opstappende wethouder, een zwangere fractievoorzitter, het kan zo maar gebeuren.

 

Kortom politieke teams moeten regelmatig swichen tussen samenwerking, concurrentie en persoonlijke profilering.

Des te belangrijker is het om hier open over te zijn en vooraf gedragsregels af te spreken en achteraf naar elkaars ervaringen te vragen.

 

Zorg dat je als fractie klaar bent voor dergelijke situaties en houdt minimaal een keer per jaar – los van alle politiek inhoudelijke en strategische kwesties – een teamsessie over de onderlinge samenwerking, waarbij ook potentiële conflictsituaties onder de loep genomen worden.

Ik lever deskundige en onafhankelijke begeleiding!

Neem contact op

 

Reacties van klanten

SP-fractie Haarlem, mei 2019

Zin in een  leuke, boeiende en leerzame dag om elkaar als fractiegenoten beter te leren kennen en met elkaar om te gaan? Om van individuele naar groepsverantwoordelijkheid te komen en als team te groeien, laat je dan inspireren en enthousiasmeren door Anita. Afgelopen zaterdag heeft zij ons op  luchtige, persoonlijke en professionele manier handvatten geboden om als team ons fractiewerk te verstevigen. Van harte aanbevolen de training! Met dank aan jou Anita!

 

Irona Groeneveld
Bestuurder | non profit | openbaar bestuur | projecten | interim

Anita was voor de derde keer aanwezig bij de fractiedag van onze fractie – GrienLinks in Provinciale Staten van Fryslân. Vooraf hebben we onze doelen en wensen kenbaar gemaakt. Anita heeft daar een goed programma van gemaakt..
We hebben opnieuw uitgesproken waarom we in de politiek zitten – erg leuk – en we hebben onze successen en missers benoemd. Heel verhelderend! De sterkte/zwakte analyse bepaalde ons weer eens bij waar we goed in zijn. En we sloten af met de opzet van een concreet werkplan met onderwerpen, acties en personen die het gaan doen.
Anita vatte samen, liet iedereen aan bod komen en vulde af en toe aan met theorie om valkuilen en processen duidelijk te maken.
Een zinvolle dag, onder deskundige begeleiding en in een plezierige sfeer. Anita’s begeleiding zette een plus op onze fractiedag!