Hoe je nooit meer

een debat verliest

Of medestanders voor je standpunt wint en

aantoonbare invloed op de besluitvorming krijgt

 

EEN ONLINETRAINING

Presenteren en Debatteren

voor Raadsleden

 

Politiek debatteren

 
 

Overtuigend presenteren

 
 

Scherp interrumperen

Presenteren en debatteren zijn de belangrijkste vaardigheden voor je effectiviteit als raadslid.

Maar…

 

  • Voel je je onzeker over de kwaliteit van je bijdrage in de gemeenteraad of andere vergaderingen? 
  • Vind je de tweede termijn vaak lastig? 
  • Mist jouw deelname aan het debat nog de nodige scherpte?
  • Wil je goed beslagen ten ijs komen bij de komende verkiezingsdebatten? 
 

Als je dit herkent,

hoe zou het zijn als…

  • het stil wordt in de zaal en je merkt dat iedereen geconcentreerd luistert!
  • je niet meer bang bent om geïnterrumpeerd te worden omdat je weet hoe je dat kunt pareren!
  • je merkt dat jouw bijdragen aan het politieke debat steeds meer worden opgepakt door de media!
training presenteren en debatteren in de raad
training presenteren en debatteren in de raad

Hallo, ik ben Anita de Jong 

 

Twintig jaar ben ik actief geweest in de lokale politiek. En nu als trainer en coach wil ik raadsleden leren effectief politiek te bedrijven.

 

Ik weet wat het is om als (beginnend) raadslid te ontdekken dat je ambitie om iets wezenlijks te veranderen in je dorp of stad een kwestie van jaren is. 

 

Voordat ik helemaal door had hoe het in de gemeente in z’n werk gaat, was ik twee jaar verder. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om je idealen te behouden en niet gefrustreerd te raken door de soms taaie besluitvormingsprocessen.

 

Het is goed om je einddoel voor ogen te houden maar vooral te genieten van de weg er naartoe.
Politiek bedrijven is een vak. Daarin kun je je bekwamen.

Vanuit die gedachte heb ik een training ontwikkeld over presenteren en debatteren. Het politiek debat is immers het belangrijkste instrument van een raadslid. Daarin kun je telkens je idealen laten doorklinken en publiekelijk vertalen. En Je kunt laten zien hoe je de belangen van betrokkenen hebt meegewogen in je standpunten.

 

 In september geef ik weer een onlinetraining 

 over ontspannen presenteren

en scherp debatteren 

 

ONLINETRAINING

Wat gaan we doen?

Module 1

Aandacht voor het waarom van je presentatie.

Doel van een (politiek) debat.

Wat wil je bereiken bij je toehoorder?

Formuleren van de kern van je boodschap

 

Module 2

Aandacht voor de structuur en de opbouw van je betoog.

Hoe bouw je je argumenten op met behulp van de standaardgeschilpunten.

Oefenen met de eerste opzet.

Module 3

Aandacht voor overtuigingskracht

Ethos geloofwaardigheid, het eigen karakter van de redenaar

Pathos emoties die de redenaar bij het publiek moet opwekken  

Logos de eigenlijke argumenten

Aptum de passende afstemming

 

Bonus

Een besloten facebookgroep met wekelijks mijn aanwezigheid via een  lifevideosessie om vragen te beantwoorden.  Aandacht voor de praktijk. Oefenen met lokale voorbeelden.

 

Wat levert het je op?

 

Meer zelfvertrouwen…
omdat je geleerd hebt hoe je je ideeën en je boodschap helder, vlot en begrijpelijk over kunt brengen en de aandacht van je publiek kunt vasthouden.

 

Meer impact…
omdat je de ideeën en standpunten van je opponenten kunt beïnvloeden door overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact.

 

Meer plezier…
omdat je meer resultaten van je eigen (politieke) optreden binnenhaalt. Door je manier van presenteren en jouw benadering van de andere deelnemers aan het debat en het publiek.

 

Jouw  investering?

 

Slechts € 247,- en enkele dagdelen van je tijd.

Anita de Jong Politiekentraining.nl

Ja, ik doe mee!

Telefonisch aanmelden: 06 51 54 32 56